Pravila klađenja

Pravilnik klađenja na sajtu www.sbbet.me

Shodno zakonu o igrama na sreću RCG “Klađenje na rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih, plesnih, pjevačkih, muzičkih i ostalih takmičenja” je igra na sreću u kojoj učesnik unaprijed pogađa ishod sportskog ili drugog takmičenja, koju organizuje privredno društvo “SPORTING GROUP” doo, Mediteranska bb, Budva, Matični Broj: 02314266, nosilac koncesije broj: 02/01-360/3 izdate od strane Ministarstva Finansija RCG (u daljem tekstu Organizator) na način predviđen sledećim pravilima igre:

PRAVILNIK KLADJENJA PUTEM INTERNETA I DRUGIH TELEKOMUNIKACIONIH SREDSTAVA Opšta pravila Član 1

Predmet klađenja je prognoziranje nepoznatih ishoda sportskih događaja npr. u fudbalu, košarci, trkama formule 1 i drugim događajima čiji je ishod unaprijed nepoznat, a koje Organizator ponudi učesnicima klađenja (u daljem tekstu Učesnik). Organizator objavljuje svoju ponudu elektronskim putem na svom sajtu www.sbbet.me Da bi stekao pravo u učestvovanju u igri na sreću putem interneta, učesnik je dužan da kreira svoj lični nalog na internet sajtu organizatora, te da ispuni formular sa svojim ličnim podacima te postavi svoju siguronosnu šifru. Nakon kreiranja ličnog naloga učesnik je dužan da prezentuje zvanični identifikacioni dokument na uvid zaposlenima u poslovnicama Organizatora. Nakon što dokaže da je punoljetan i da su svi podaci tačno uneseni prilikom kreiranja naloga, učesnik stiče pravo na učešće u igri i nalog se kreditira sa uplaćenim sredstvima.

Član 2

Organizator organizuje igru na sreću – klađenje na svom internet sajtu www.sbbet.me Sva pravila, uslovi, ponude, kvote, univerzalne liste, razna obavještenja i rezultati biće vidno istaknuti na internet sajtu, poslovnicama i biltenu Organizatora. Pravila i uslovi istaknuti na internet sajtu, poslovnicama i biltenu obavezuju Organizatora i Učesnike da ih se pridržavaju. Kreiranje naloga i klađenje je zabranjeno Učesnicima mlađim od 18 godina. Organizator ima pravo da odbije opklade i zatvori nalog osobama za koje se ustanovi da su svjesno obmanuli Organizatora i dali pogresne podatke prilikom kreiranja naloga za klađenje.

Član 3

Organizator postavlja minimum uplate i maksimum isplate po tiketu i kombinaciji. Organizator ima pravo promijeniti ih uz blagovremeno obavještavanje Učesnika. Organizator ima pravo da ponudi nove događaje i igre, kao i da ih povuče iz ponude bez prethodne najave. Organizator nudi klađenje na događaje, sa uslovima ili bez uslova klađenja sa kojima će Učesnici biti unaprijed upoznati. Organizator ima pravo da ponudi Učesnicima razne bonuse na opklade a sve u zavisnosti od broja događaja na uplatnom tiketu. Organizator ima pravo da promijeni, kao i povuče bonuse iz ponude uz blagovremeno obavještavanje Učesnika.

Član 4

Učesnik uplatom tiketa potrvrđuje da je prihvatio ovaj pravilnik i da nema saznanja o ishodu događaja na koje se kladi. Ukoliko se dogodi da je ishod klađenja unaprijed poznat Organizator ima pravo da takvu opkladu proglasi nevažećom. Učesnici svoje uloge uplaćuju pojedinačno. Identične opklade od strane Učesnika ili povezanih Učesnika smatraće se nevažećim. Čak i nakon objave zvaničnih rezultata Organizator ima pravo da takve opklade proglasi nevažećim. Za nevažeću opkladu obračunava se kvota 1 (jedan).

Opklade Član 5

Učesnik je dužan da na sajtu organizatora odabere željene opklade, unese željeni ulog i pošalje ih na ovjeru Organizatoru prije početka održavanja prvog događaja koji je predmet klađenja. Organizator ima pravo da za svaku igru i svaki događaj promijeni vrijeme do kada prima opkladu. Učesnik je dužan da odmah provjeri tiket ovjeren od strane Organizatora i da eventualne reklamacije podnese Organizatoru najkasnije 5 (pet) minuta nakon uplate tiketa putem odgovarajućih formi na internet sajtu organizatora. Organizator ima pravo da uvaži reklamaciju samo ako nijedna utakmica sa tiketa nije počela. U slučaju da Učesnik ne podnese reklamaciju ni nakon 5 (pet) minuta nakon uplate, opkladu više ne može poništiti niti promjeniti. Učesnik ne može naknadno odustati od opklade osim u slučaju odlaganja svih događaja na uplatnom tiketu.

Član 6

Organizator ima pravo da ne primi opkladu ili dio opklade bez naknadnih obrazloženja. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izvrši promjenu kvota. U slučaju promjena kvota važeće su one koje se nalaze na ovjerenom tiketu izdatog od strane Organizatora i Učesnik uplatom tiketa prihvata ponuđenu kvotu na izabrane opklade.

Član 7

Organizator zadržava pravo da u slučaju očigledne greške na ovjerenom tiketu:

 -   vezane za uslove opklada na uplaćenom tiketu
 -   vezane za mjesto održavanja događaja
 -   u ponuđenoj kvoti i/ili hendikepu (date prednosti određenom timu ili pojedincu) objavljene u biltenu uslijed štamparske i/ili tehničke greške nastale prilikom pogrešnog unosa ili transfera podataka u kompjutersku bazu Organizatora
 -   Učesnika u povezivanju više opklada na ovjerenom tiketu za koje je Organizator istakao u poslovnicama i/ili biltenu nemogućnost vezivanja na istom tiketu

proglasi opklade nevažećim za klađenje, računa kvotu 1 (jedan) i o tome obavijesti Učesnike.

Član 8

U slučaju da događaj počne iz bilo kog razloga ranije nego što je istaknuto u ponudi Organizatora, sve opklade uplaćene prije stvarnog početka događaja će biti važeće dok će opklade uplaćene nakon stvarnog početka događaja biti proglašene nevažećim i računaće se kvota 1 (jedan). Organizator se ograđuje od eventualnih grešaka u tabelama kao i vremenima odigravanja događaja te moli Učesnike da konsultuju medije informisanja.

Rezultati Član 9

Organizator priznaje rezultate ostvarene u toku redovnog toka meča osim ako to nije drugačije navedeno. Svi produžeci, penali i slično ne utiču na ishod klađenja, osim ako nije drugačije naglašeno u ponudi za određene igre. Za bejzbol se za konačan ishod uzima rezultat na kraju meča, uključujući produžetke. Ukoliko se na startu meča ne pojavi, iz bilo kog razloga, onaj tim ili takmičar koji je predmet opklade, opklada se smatra nevažećom i računa se kvota 1. U slučaju naknadnog poništenja rezultata događaja od strane organizatora takmičenja, Organizator nije dužan promijeniti rezultat postignut u poništenom događaju.

Član 10

Ukoliko se događaj odloži ili prekine Organizator i Učesnici su dužni sačekati do kraja narednog kalendarskog dana (ponoć - 00:00h) po lokalnom vremenu mjesta održavanja događaja i u slučaju da se događaj odigra ili nastavi u ovom vremenskom intervalu Organizator i Učesnici su obavezni prihvatiti rezultat događaja kao važeći. Ukoliko se događaj odloži, a novi termin odigravanja bude nakon tog vremenskog perioda, opklada na taj događaj se proglašava nevažećom i obračunava se kvota 1 (jedan). Ovo važi za sve sportske događaje osim za tenis. Za tenis je opklada važeća bez obzira kada se odigra meč.

Član 11

Ukoliko dođe do prekida sportskog događaja prije službenog kraja, to da li se opklada smatra važećom ili ne, zavisi od događaja i to – Sportovi koji se mogu podijeliti u dva poluvremena, (Fudbal, Košarka, Rukomet, Vaterpolo, Ragbi i slično), sportovi koji imaju unaprijed poznato vrijeme trajanja meča i koji se sastoje od tri trećine (Hokej i slično) sportovi koji nemaju unaprijed poznato vrijeme trajanja a pobjednik je onaj koji prvi osvoji tri seta (Odbojka i slično) : U slučaju prekida događaja (prije službenog kraja) bilo kada u toku meča i ukoliko događaj ne bude nastavljen do kraja narednog kalendarskog dana (ponoć 00:00h) po lokalnom vremenu mjesta održavanja događaja, za sve opklade koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1 (jedan). Pod nezaključenom opkladom smatra se svaka opklada koja bi i teoretski mogla da se promijeni ukoliko bi se događaj odigrao do kraja. Za sve zaključene opklade važi postignuti rezultat u trenutku prekida događaja. Pod zaključenom opkladom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat (dobitnost) ne bi promijenio ukoliko bi događaj bio odigran do kraja. Tenis :
Ukoliko dođe do predaje prije početka meča obračunava se kvota 1 (jedan) za sve vrste opklada. U slučaju prekida događaja bilo kada u toku meča za sve opklade koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1 (jedan). Pod nezaključenom opkladom smatra se svaka opklada koja bi i teoretski mogla da se promijeni ukoliko bi se događaj odigrao do kraja. Za sve zaključene opklade važi postignuti rezultat u njima. Pod zaključenom opkladom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat (dobitnost) ne bi promijenio ukoliko bi događaj bio odigran do kraja. Za teniske događaje Organizator i Učesnici su dužni čekati nastavak meča do zvaničnog obavještenja o nastavku ili otkazivanju meča od strane organizatora takmičenja. Trkački sportovi (Formula 1, Moto trke, Skijanje, Atletika i slično) :
Ukoliko se takmičar ne pojavi na startu trke opklade na takmičara će biti proglašene nevažeće i računaće se kvota 1 (jedan). Ukoliko se takmičar pojavi na startu trke i odustane prije kraja trke sve opklade na tog takmičara će biti važeće za sve opklade na takmičara. Ukoliko se takmičar ne kvalifikuje za trku sve opklade na njega smatraju se gubitnim. Ukoliko takmičar odustane prije kvalifikacija za trku, opklade se proglašavaju nevažećim i obračunava se kvota 1 (jedan). Ukoliko se takmičar pojavi na startu i ne uspije da startuje, smatra se da je izgubio duel osim ako se njegov protivnik nije ni kvalifikovao za trku. Ako jedan ili oba takmičara odustanu u toku trke pobjednik duela je onaj koji je duže ostao u trci. Ako dva takmičara istovremeno ispadnu iz trke opklada na njihov duel smatra se nevažećom i obračunava se kvota 1.

Dobitak Član 12

Učesnik ostvaruje pravo na dobitak ukoliko je uplatioc dobitnog tiketa ovjerenog od strane Organizatora sa bar jednom dobitnom kombinacijom. Dobitna kombinacija je ona koja nema nijedan promašeni tip. Na jednom tiketu može postojati veći broj dobitnih kombinacija. Organizator isplaćuje dobitak prenoseći sredstva na nalog Učesnika. Ukoliko iznos dobitka premašuje maksimalni dobitak koji je odredio Organizator isplaćuje se maksimalni dobitak na dobitnom tiketu. Učesnik u svakom momentu može zatražiti isplatu sredstava sa naloga putem forme na internet sajtu. Učesnik može podići sva ili dio svojih sredstava sa naloga tako što će najaviti željenu sumu i mjesto gdje želi podignuti svoja sredstva. Isplata se vrši uz identifikacioni dokaz

Član 13

Rok za isplatu dobitnih tiketa od strane Organizatora je najranije odmah po završetku poslednjeg događaja sa tiketa, a najkasnije 30 (trideset) dana od tog trenutka, tj. od trenutka od kojeg je Učesnika zahtjevao isplatu. Organizator zadržava pravo da provjeri ispravnost ishoda događaja za koje postoji mogućnost da se ne prate sa stepenom sigurnosti od 100% i da takve tikete naknadno isplati ukoliko su dobitni. Isplata dobitaka se vrši u poslovnicama Organizatora nakon zatražene isplate sredstava putem internet sajta.

Član 14

U slučaju bilo kakvog eventualnog spora između Učesnika i Organizatora klađenja nadležan je Osnovni sud mjesne i stvarne nadležnosti.

DIREKTOR Aleksandar špadijer
I'm a dialog